Aktuální analýza finančních trhů: Hledání jistot v nejisté době

V Brně 15. 3. 2022 Finanční trhy v uplynulých týdnech zažily globální šok. Rozsáhlé ekonomické sankce uvalené na Rusko a na jeho vybrané občany dopadají nejen na ruskou ekonomiku, ale začíná je pociťovat i zbytek světa. Jsme svědky růstu cen ropy, zemního plynu a dalších energetických surovin, které způsobují růst spotřebitelských indexů a vyvolávají silné inflační tlaky. Stejně jako nejistota kolem dalšího vývoje na Ukrajině. Centrální banky se snaží zpřísněním měnové politiky inflační tlaky mírnit. Zpřísnění měnové politiky však zvyšuje tlak na riziková aktiva, kterých se snaží investoři zbavit. Každý hledá nějakou jistotu v nejisté době.  

Dubnový výhled: odklon od rizikových aktiv

V dubnu se očekává další odklon investorů od rizikových aktiv jako jsou akcie a komodity. Do popředí se naopak dostanou dluhopisy, protože v poměru k riziku tj. výkyvům vůči komoditám a akciovým indexům, cílí na delší investiční horizont a vykazují vyšší stabilitu.  Z nabízených titulů se přesune pozornost investorů k lokálním firmám a start upům, přičemž prioritním kritériem nebude aktuální zisk, ale perspektiva oborů, ve kterých firmy podnikají. Samozřejmě, že si investoři budou vybírat takové tituly, které nejsou vázané na ohrožené trhy.  V případě, že by válečný konflikt přestal mít lokální charakter a začal by se rozrůstat i do dalších zemí, lze očekávat změnu investiční strategie a propad zájmu o dluhopisy i o pozemky a nemovitosti na válkou dotčeném území. Analytici však o této možnosti uvažují jako o krajně nepravděpodobném a prozatím také neaktuálním scénáři.  

Akciové trhy očekávají další propad

Akciové trhy na válečný konflikt v uplynulých týdnech reagovaly poklesem svých indexů. Už v únoru to bylo vidět na všech trzích s výjimkou Číny. Americké indexy se meziměsíčně propadly o 3,3 %. Evropa prostřednictvím Stoxx Europe 600 odepsala 3,4 % a Nikkei pokles o 1,8 %. Také index PX tuzemské burzy poklesl, a to dokonce o 4,4 %. Akciové trhy očekávají v březnu další propad. Pokud se válka dostane do mrtvého bodu a bude trvat další týdny a možná měsíce, bude výprodej akcií s výjimkou firem dodávajících zbraně a zbrojní systémy dále pokračovat. Ke konci konfliktu lze očekávat zajímavé investiční možnosti. Problém je, že nikdo dnes nedokáže říct, kdy konflikt na Ukrajině skončí.  

Komodity jsou na historických maximech

Ve srovnání s akciovým trhem se komoditní trh chová o něco předvídatelněji. Zejména zlato je pro investory dlouhodobě jistotou a uchovatelem kupní hodnoty. V současné době cena 1 unce (cca 31 gramů ) atakuje 2000 dolarů. Opakuje se situace ze začátku pandemie koronaviru, kdy investoři mohutně nakupovali zlato. Na konci pandemie ale cena zlata poklesla o 15 až 20%.  Zajímavé je sledovat i další komodity. Rusko je světovým dodavatelem hned několika komodit  jako jsou ropa, zemní plyn, uhlí, železná ruda, nikl, nebo pšenice. Sankce uvalené na ruskou ekonomiku v prvopočátku znamenaly prudký růst cen těchto surovin. V současné době osciluje např. cena za barel ropy na světových trzích okolo 110 dolarů.  Z historického hlediska se jedná o astronomickou cenu a někteří analytici zastávají názor, že cena ropy dále poroste a klidně se můžeme vyšplhat i k 300 dolarům za barel. K této situaci by mohlo dojít zejména ve chvíli, kdy by Evropa odmítla ruskou ropu, ale pevný německý postoj tomu příliš nenasvědčuje.  Podobnou trajektorii jako nárůst cen za barel ropy vykazují i ostatní komodity. Zejména zemní plyn.  Vstup do výše zmiňovaných komodit byl výhodný na začátku konfliktu. V současné situaci se už však může jednat o riziková aktiva, protože s blížícím se koncem konfliktu lze predikovat pokles cen ropy, plynu a dalších komodit a ustálení jejich ceny na standardních hodnotách.  

Kryptoměny jsou během konfliktu překvapivě stabilní

Velkou neznámou zůstávají kryptoměny. Na začátku konfliktu se hodnota kryptoměn po velkém meziročním nárůstu propadla. Následovala aktivita Ruska, které pravděpodobně využilo kryptoměn k obcházení sankcí, a hodnota kryptoměn opět vzrostla. Ve světě se proto vyrojily informace, že je potřeba uvalit sankce i na kryptoměnové trhy. Pokud by k tomu opravdu došlo, kryptoměny by zažily další propad. V případě kompletního odstřižení Ruska od kryptoměn lze ale naopak očekávat rapidní růst, jelikož je Rusko třetí největší těžařskou velmocí a jeho vyřazením z trhu by se kryptoměny staly výrazně raritnější a jejich hodnota by zase stoupla.  Situaci na finančních trzích pro vás budeme i nadále sledovat.  
  Upozornění na závěr Uvedené informace představují kvalifikovaný názor investiční skupiny GFF k výše uvedenému dni. Názor vychází z aktuálně dostupných informací a dat v daném čase. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a budoucí výkonnosti. Investiční skupina GFF nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým investičním poradcem. Děkujeme.