Jsme GFF
Posilujeme hodnotu budoucnosti

Kdo jsme

Máme dostatek znalostí, zkušeností a sebevědomí budovat silné značky. Chceme se v budoucnosti ujmou zásadní role a ovlivňovat lidskou společnost i životní prostředí skrze projekty světové úrovně.

Zapálení lidé. Převratné projekty. Inovativní firmy. Už nyní mohou pozitivně utvářet náš život. Posláním investiční skupiny GFF je posílit jejich hodnotu a ovlivnit tak společnou budoucnost.

Jsme pevnou základnou pro každý lidský talent, který dokáže ovlivnit svět okolo nás – pozitivně a dlouhodobě.

Každý nový projekt nás jen utvrzuje v přesvědčení, že potenciál lidí a firem nemá žádné limity.

Naše vize

Naše úsilí nemá časové ani prostorové hranice. Máme však jeden cíl – chceme trvale posilovat hodnotu budoucnosti.

Hodnota pro nás ale neznamená pouze bohatství... Opravdovou hodnotu spatřujeme především v odpovědnosti, udržitelnosti a partnerství. S odpovědností kultivujeme náš životní prostor. S udržitelností obohacujeme naši budoucnost. A s partnerstvím rozvíjíme naše společné soužití.

Chceme vybudovat mnohem víc než jen hmotné bohatství. Přejeme si bohatství, které přesahuje všechny hranice.

Hodnoty

  Základ

 • Odpovědnost

  1

  Všechna rozhodnutí a činy s sebou přináší odpovědnost. Odpovědnost za to, že naše volba bude dávat budoucnosti smysl.

 • Udržitelnost

  2

  Naše kroky vedou k udržitelnému životu na naší planetě. Benefity, kterých si ceníme dnes, musí zohledňovat přínosy i za sto let.

 • Partnerství

  3

  Nejsme pouze investoři. Jsme především partneři. Rádi pomáháme a nebojíme se přidat ruce a znalosti k dílu.

 • Přesah

  4

  Otázka „Proč?“ má u nás zásadní váhu. Úspěch totiž neměříme pouze hodnotou zisku, ale hodnotou společné budoucnosti.

 • Stabilita

  5

  Naše projekty vyrůstají z mohutné a stabilní základny. Zde získávají naši sílu, podporu a znalosti, aby se mohly plně rozvinout.

Řídící výbor

Ondřej
Bartoš

První muž GFF

Partner a CEO skupiny GFF

Bio

Narodil se v roce 1995. Vystudoval gymnázium v Brně. V roce 2018 stál u zrodu investiční skupiny GFF. Od jejího založení zastává roli CEO a vytyčuje směr, kterým se GFF ubírá. Řídí také všechny klíčové investice skupiny. Je členem Řídícího výboru GFF a jednatelem řady významných firem z portfolia GFF.

Martin
Podoba

Jednička na čísla

Partner a člen řídícího výboru GFF

Bio

Narodil se v roce 1987. V letech 2010 až 2015 působil v několika společnostech orientovaných na obchod a mezinárodní finance. Od roku 2016 působí v manažerských a řídících funkcích. V roce 2018 společně s Ondřejem Bartošem založil investiční skupinu GFF. Ve skupině je zodpovědný za byznys plány v klíčových firmách GFF a je také nositelem etických zásad GFF. V lednu 2020 byl jmenován jednatelem společnosti Future Farming, která je jednou z klíčových investic skupiny. Je členem Řídicího výboru GFF.

Lidé

Ondřej
Bartoš

První muž GFF

Narodil se v roce 1995. Vystudoval gymnázium v Brně. V roce 2018 stál u zrodu investiční skupiny GFF. Od jejího založení zastává roli CEO a vytyčuje směr, kterým se GFF ubírá. Řídí také všechny klíčové investice skupiny. Je členem Řídícího výboru GFF a jednatelem řady významných firem z portfolia GFF.

Lidé

Martin
Podoba

Jednička na čísla

Narodil se v roce 1987. V letech 2010 až 2015 působil v několika společnostech orientovaných na obchod a mezinárodní finance. Od roku 2016 působí v manažerských a řídících funkcích. V roce 2018 společně s Ondřejem Bartošem založil investiční skupinu GFF. Ve skupině je zodpovědný za byznys plány v klíčových firmách GFF a je také nositelem etických zásad GFF. V lednu 2020 byl jmenován jednatelem společnosti Future Farming, která je jednou z klíčových investic skupiny. Je členem Řídicího výboru GFF.