Jsme GFF
Posilujeme hodnotu budoucnosti

Kdo jsme

Máme dostatek znalostí, zkušeností a sebevědomí budovat silné značky. Chceme se v budoucnosti ujmou zásadní role a ovlivňovat lidskou společnost i životní prostředí skrze projekty světové úrovně.

Zapálení lidé. Převratné projekty. Inovativní firmy. Už nyní mohou pozitivně utvářet náš život. Posláním investiční skupiny GFF je posílit jejich hodnotu a ovlivnit tak společnou budoucnost.

Jsme pevnou základnou pro každý lidský talent, který dokáže ovlivnit svět okolo nás – pozitivně a dlouhodobě.

Každý nový projekt nás jen utvrzuje v přesvědčení, že potenciál lidí a firem nemá žádné limity.

Naše vize

Naše úsilí nemá časové ani prostorové hranice. Máme však jeden cíl – chceme trvale posilovat hodnotu budoucnosti.

Hodnota pro nás ale neznamená pouze bohatství... Opravdovou hodnotu spatřujeme především v odpovědnosti, udržitelnosti a partnerství. S odpovědností kultivujeme náš životní prostor. S udržitelností obohacujeme naši budoucnost. A s partnerstvím rozvíjíme naše společné soužití.

Chceme vybudovat mnohem víc než jen hmotné bohatství. Přejeme si bohatství, které přesahuje všechny hranice.

Hodnoty

  Základ

 • Odpovědnost

  1

  Všechna rozhodnutí a činy s sebou přináší odpovědnost. Odpovědnost za to, že naše volba bude dávat budoucnosti smysl.

 • Udržitelnost

  2

  Naše kroky vedou k udržitelnému životu na naší planetě. Benefity, kterých si ceníme dnes, musí zohledňovat přínosy i za sto let.

 • Partnerství

  3

  Nejsme pouze investoři. Jsme především partneři. Rádi pomáháme a nebojíme se přidat ruce a znalosti k dílu.

 • Přesah

  4

  Otázka „Proč?“ má u nás zásadní váhu. Úspěch totiž neměříme pouze hodnotou zisku, ale hodnotou společné budoucnosti.

 • Stabilita

  5

  Naše projekty vyrůstají z mohutné a stabilní základny. Zde získávají naši sílu, podporu a znalosti, aby se mohly plně rozvinout.

Lidé

Martin Luňák GFF

Martin
Luňák

Partner

Lidé mě inspirují. Rozšiřují moje obzory. Ukazují nové cesty. Strhávají další hranice. Je pro mne životním naplněním, že mohu pod svou záštitou rozvíjet tolik úžasných projektů s tak nadanými lidmi. S veškerou pokorou jim na oplátku předávám své široké know-how, znalosti a zkušenosti a pomáhám jim na cestě vzhůru.

Zjistit více

Lidé

Martin Luňák GFF

Martin
Luňák

Partner

Lidé mě inspirují. Rozšiřují moje obzory. Ukazují nové cesty. Strhávají další hranice. Je pro mne životním naplněním, že mohu pod svou záštitou rozvíjet tolik úžasných projektů s tak nadanými lidmi. S veškerou pokorou jim na oplátku předávám své široké know-how, znalosti a zkušenosti a pomáhám jim na cestě vzhůru.

Má mise

GFF jsem založil spolu se svými partnery s hlavním cílem – spolupracovat se silnými osobnostmi na projektech, které mají skutečný potenciál "posilnit hodnotu budoucnosti". Mou úlohou v GFF je potom dokázat tyto osobnosti rozpoznat a vytvořit pro ně takové podmínky, aby se jejich nápady a myšlenky mohly stát dominantní součástí této i budoucí společnosti.