GFF: výtěžek z nadlimitní emise GFF Invest použijeme na další rozvoj podnikání

Firmám ze skupiny GFF se v loňském roce mimořádně dařilo. Čtyři z pěti vlajkových značek GFF hlásí za rok 2022 rekordní zisky. Podle předběžných hospodářských výsledků vydělaly značky Future Farming, Trdlokafe, Nastav.it a Commerce Trade za rok 2022 dohromady 125 milionů korun. Pozitivní hospodářské výsledky dceřiných společností se promítnou do hospodaření mateřské firmy GFF, která je zatím ve ztrátě, v účetním roce 2023.

“Rok 2022 byl pro GFF klíčový, protože většina našich hlavních projektů se podle plánu začala dostávat do černých čísel. Pozitivní trend můžeme demonstrovat třeba na firmě Commerce Trade, která dokázala během jednoho roku snížit své zadlužení o 40% a na konci roku 2022 vykázala zisk ve výši 34,7 milionů korun. Podobný trend vidíme také v dalších společnostech,” uvedl Martin Luňák, partner GFF zodpovědný za klíčové akvizice. Podíly GFF v klíčových firmách v závěru roku 2022 přesáhly hodnotu 830 milionů korun a jejich cena na trhu dále roste. 

Skupina se nyní chystá získat další finance k udržení dynamiky růstu prostřednictvím nového dluhopisového prospektu, který 11.5.2023 schválila Česká národní banka. “Naši investoři dlouhodobě věří v byznysovou strategii GFF a v to, že ve střednědobém horizontu dokážeme překlápět mínusové byznysy do velmi zajímavých černých čísel,” uvedl Luňák. Luňákova slova potvrzují výsledky poslední dluhopisové emise GFF Invest. V červnu 2022 investoři vykoupili 99,32% dluhopisů GFF Invest, přestože řada projektů ještě tehdy vykazovala červená čísla. 

Také do aktuálního dluhopisového prospektu se ještě nemohly promítnout výsledky za rok 2022. „Prospekt formálně pracuje s průběžnými a neúplnými daty, které se vztahují k polovině minulého roku. To je vidět třeba na Future Farming. Přestože firma za loňský rok vykazuje rekordní tržby a zisk, v prospektu je ještě vedena jako ztrátová,“ vysvětluje spoluzakladatel investiční skupiny GFF Martin Podoba.

V případě nových emisí, s jejichž pomocí hodlá skupina financovat zejména své inovativní projekty, očekává GFF opět velký zájem. „Především ze strany stávajících investorů zejména z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska a Španělska, ale také nových investorů z Polska nebo Maďarska,” upřesnil Podoba. Významnou část prostředků hodlá GFF investovat do dalšího rozvoje technologické firmy Future Farming, která podniká v segmentu moderního zemědělství a může se pochlubit mimořádnou rentabilitou tržeb.  

GFF je soukromá investiční skupina typu private equity, která investuje kapitál do neveřejných podniků a usiluje o maximalizaci zisku a zhodnocení svých investic. Nakupuje podíly ve firmách, které potřebují kapitál na růst, restrukturalizaci, akvizice nebo jiné transakce, a prostřednictvím aktivního ovlivňování strategií firem a jejich obchodních operací zvyšuje jejich hodnotu. Skupina se zaměřuje především na odvětví nových technologií, udržitelného zemědělství, nemovitostí, služeb, online & retail. Své investice financuje kombinací vlastního, privátního a dluhového kapitálu. Investory GFF jsou institucionální investoři, soukromé osoby a bohatí jednotlivci. Nekonsolidovaný součet aktiv všech společností ve skupině GFF činí v souhrnu 1,8 miliardy korun. Konsolidovaná data za skupinu zveřejní GFF v řádném termínu ve druhé polovině roku 2023.