GFF zjednodušuje řízení a zvyšuje operativnost

V investiční skupině GFF došlo ke změně majetkové struktury. Martin Luňák, jeden z minoritních majitelů mateřské společnosti GFF, se na základě svých osobních potřeb rozhodl snížit svůj obchodní podíl a jeho část převést mezi své společníky. Nabídka na odkup obchodního podílu byla společníky přijata.

Společnost GFF tak nyní nově patří zejména dvěma zakládajícím členům. 67,5% drží ve skupině Ondřej Bartoš a 32,5 Martin Podoba. Finanční podrobnosti transakce, která se již propsala také na server justice.cz, se všechny strany rozhodly nezveřejňovat.

V souvislosti se změnou majetkové struktury opustil Martin Luňák také řídící výbor GFF. „Martin Luňák pro GFF v uplynulých letech vykonal obrovské množství práce. GFF dal strašně moc. Nyní projevil přání více se věnovat své rodině a my jsme mu chtěli vyjít vstříc. Jsou situace, kdy má rodina přednost, a to je jedna z nich,“ uvedl v souvislosti s proběhlými změnami zakládající člen a většinový vlastník GFF Ondřej Bartoš.

V souvislosti s odchodem Martina Luňáka se zjednoduší řízení investiční skupiny a zvýší její operativnost. To může být pozitivní faktor při řešení potíží, do kterých se na začátku listopadu dostala jedna z dceřiných firem Future Farming. „O problému dceřiné firmy Future Farming samozřejmě víme,“ komentoval aktuální dění Ondřej Bartoš. Situace se podle Bartoše týká jen okrajové části financování Future Farming a ne celé Future Farming, jak spekulovala některá média. „Jsou to tradiční potíže růstu, které známe i z jiných odvětví. Na tyto výzvy dokážeme reagovat.“

Do vyřešení problému v dceřiné firmě Future Farming se už zapojila i mateřská GFF. „Vzhledem k široké diverzifikaci našeho portfolia a pozitivnímu hospodářskému vývoji v dalších firmách GFF očekávám, že situaci rychle vyřešíme ke spokojenosti těch několika málo investorů, kterých se tato situace konkrétně dotkla,“ uvedl Ondřej Bartoš a dodal, že v byznysu k takovým komplikacím občas dojde. „V GFF jsme ale takové situace dokázali vždy zdárně vyřešit ke spokojenosti všech našich investorů. Řekl bych dokonce, že tohle je jedna z velmi silných stránek naší investiční skupiny.“

GFF je soukromá investiční skupina typu private equity. Zaměřuje se především na odvětví nových technologií, udržitelného zemědělství, nemovitostí, služeb, retailu a e-commerce. Skupina podniká ve 9 zemích Evropské Unie, ve Velké Británii a v Asii. Působí v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Polsku, Německu, Španělsku, Chorvatsku a Rumunsku, Velké Británii, Spojených arabských Emirátech, Číně a Hongkongu. Vizí firmy je trvale posilovat hodnotu budoucnosti.