Revoluce v HR. Novela Zákoníku práce od 1.10. zvýší poptávku po platformě Signi

V neděli 1. října vstoupila v platnost novela Zákoníku práce, která znamená výrazný posun v digitalizaci pracovněprávní dokumentace. Společnost Digital Factory, tvůrce platformy Signi, očekává, že s novou novelou Zákoníku práce začnou firmy mnohem více využívat elektronické podepisování dokumentů i elektronické doručování důležitých písemností zaměstnancům a řadu dalších digitálních nástrojů, které dále zefektivní a zrychlí nábor nových zaměstnanců.

Novela Zákoníku práce znamená digitální revoluci v HR. Výrazně zjednodušuje elektronické uzavírání pracovněprávních dokumentů a mění právní úpravu jejich elektronického doručování.Konkrétně se dotýká pracovních smluv, dodatků, dohod o rozvázání pracovněprávního vztahu, které je možné nově podepsat s protistranou prostým elektronickým podpisem. A to vše i distančně.

Novela také upravuje pravidla pro doručování tzv. důležitých pracovněprávních dokumentů. Mezi ty patří veškeré písemnosti, kterými se pracovněprávní vztah zakládal, měnil, či ukončoval. Dále sem patří mzdové výměry nebo tzv. vytýkací dopisy. Tyto důležité písemnosti musí zaměstnavatel doručovat zaměstnanci do vlastních rukou. Přestože i dosavadní úprava připouštěla elektronické doručování, nastavené podmínky byly tak přísné, že byl tento způsob doručování v praxi téměř nepoužitelný.

Společnost Digital Factory tyto změny vítá. Firma se na ně pečlivě připravovala a věří, že svým stávajícím i novým klientům dokáže na platformě Signi nabídnout služby, které přispějí k vyšší efektivitě práce HR oddělení a k digitalizaci pracovněprávní dokumentace. Firmu Digital Factory založil Ondřej Synovec v roce 2018 a jejími spoluvlastníky jsou investiční skupina GFF a ČS Seed Starter, startupový fond České spořitelny.