Čtvrtletní zhodnocení výkonu investiční skupiny GFF

Vážení partneři, kolegové a přátelé, dovolte mi vás dnes seznámit s přehledem událostí, které nastaly v průběhu přelomu roku 2023 a 2024 ve spojitosti s naší investiční skupinou GFF.  

Na začátku této doby, která byla plná změn a výzev, jsme si uvědomili, že se před námi otevírají příležitosti, které můžeme využít k posílení naší pozice na trhu a ke kultivaci našeho podnikání. Rok 2023 nám přinesl nejen úspěchy, ale také testoval naši odolnost a schopnost přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám.  

Rok 2023 jsme zahájili s nadějí a očekáváním, a to s jasnou vizí a strategií pro další růst. Naše investiční skupina GFF prožívala období výjimečného rozvoje, což bylo patrné na rozšíření našich aktivit a akvizicí nových projektů. Zemědělská divize dosáhla významných úspěchů v optimalizaci výrobních procesů, zatímco naše retailové podnikání expandovalo jak v České republice, tak i v zahraničí.  

Nicméně blížící se konec roku 2023 přinesl s sebou nečekané výzvy v podobě mediálních útoků, které zasáhly naši zemědělskou divizi a naši skupinu jako celek. Těmto výzvám jsme čelili s pevností a snažili jsme se udržet transparentnost a otevřenou komunikaci s veřejností.  

S nástupem roku 2024 jsme se rozhodli využít této příležitosti k obnovení našeho závazku k inovaci, udržitelnosti a obnově důvěry našich partnerů a klientů. Posílili jsme naše interní procesy a zdokonalili komunikační strategie. Postupně jsme obnovovali důvěru partnerů a klientů a viděli jsme pozitivní výsledky naší snahy.  

Přestože minulý rok přinesl výzvy, věřím, že jsme se těmto výzvám postavili čelem. Vyšli jsme z nich zkušenější a silnější. Jsme připraveni čelit budoucím výzvám s optimismem a odhodláním a těšíme se na společnou cestu k dalším úspěchům.  

Děkuji vám všem za vaši podporu.  

S pozdravem,

Ondřej Bartoš - Jednatel investiční skupiny GFF  

GFF je soukromá investiční skupina typu private equity. Zaměřuje se především na odvětví nových technologií, udržitelného zemědělství, nemovitostí, služeb, retailu a e-commerce. Skupina podniká ve 9 zemích Evropské Unie, ve Velké Británii a v Asii. Působí v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Polsku, Německu, Španělsku, Chorvatsku a Rumunsku, Velké Británii, Spojených arabských Emirátech, Číně a Hongkongu. Vizí firmy je trvale posilovat hodnotu budoucnosti.